Gra miejska "Zawierusz się w Wieruszowie"

Cześć, jestem Klemens!

Myślisz, że znasz Wieruszów? Przejdziemy się na krótki spacer po moim mieście i pokażę ciekawe miejsca! Przedstawię Ci moich członków rodziny i znajomych. Nasza kozia paczka jeszcze Cię zaskoczy! Uważnie obserwuj skwery, ulice i budynki. Dzięki temu poprawnie rozwiążesz wszystkie zadania. Bezpiecznie poruszaj się po naszym mieście. Koniecznie zaproś do zabawy znajomych!

Zacznijmy od początku…Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, za siedmioma morzami....

hmmm... Góry? Morza? U NAS? Zacznijmy inaczej…Dawno, dawno temu w II wieku naszej ery astronom, matematyk i geograf grecki Klaudiusz Ptolemeusz zaznaczył Wieruszów na mapie i podpisał Arsonium. Nie! Nie pomylił się! Przez nasze tereny przechodził Szlak Bursztynowy. Znad morza Adriatyckiego w odległym Imperium Rzymskim nad morze bałtyckie. Kupcy wędrowali, sprzedawali i… gubili cenne rzeczy - znalazły się po nich m.in. monety, naczynia i narzędzia.

Co wydarzyło się w moim mieście kilka wieków później? Dowiesz się od pozostałej gromadki kóz :)Bierzesz udział w etapie testowym gry. Jeżeli widzisz jakiś błąd - skontakuj się z nami.
Więcej informacji: Gmina Wieruszów - tel. 62 78 32 641 (pn-pt), www.gra.wieruszow.pl, promocja@wieruszow.pl, Facebook
Bierzesz udział w etapie testowym gry. Jeżeli widzisz jakiś błąd - skontakuj się z nami.

1. Odszukaj w wieruszowskim Rynku pierwszą kozę (lub inną) i zeskanuj kod QR za pomocą aplikacji (np. QR scanner), która udostępni link do strony z zadaniem
2. Wybierz jedną z tras
3. Wpisz poprawne rozwiązanie w wyznaczonym polu
4. Odwiedź kolejno wyznaczone punkty
5. Po dotarciu do ostatniego punktu, otrzymasz kod, dzięki któremu odbierzesz nagrodę.


Więcej informacji: Gmina Wieruszów - tel. 62 78 32 641 (pn-pt), www.gra.wieruszow.pl, promocja@wieruszow.pl, Facebook

Regulamin Gry Miejskiej „Wieruszowski Koziołek na bursztynowym szlaku”


§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Gry Miejskiej „Wieruszowski Koziołek na bursztynowym szlaku” zwanej dalej „Grą” jest Gmina Wieruszów.

§ 2. Cel Gry
1. Celem Gry jest promocja gminy.
2. Zainteresowanie uczestników historią, zabytkami, atrakcjami turystycznymi i walorami przyrodniczymi Gminy Wieruszów.

§ 3. Warunki uczestnictwa
1. Gra ma charakter otwarty i może w niej uczestniczyć osoba fizyczna lub grupa, bez względu na wiek.
2. Elementy Gry składają się z oznaczonych punktów rozmieszczonych na terenie gminy Wieruszów.
3. Udział w Grze wymaga posiadania telefonu z dostępem do internetu oraz aplikacji do skanowania kodów QR.
4. Uczestnik Gry powinien: zeskanować kod QR za pomocą aplikacji, która udostępni link do strony z zadaniem, wybrać jedną z tras, wpisać poprawne rozwiązanie zadania oraz odwiedzić kolejno wyznaczone punkty. Po dotarciu do ostatniego punktu, uczestnik Gry otrzyma kod upoważniający do odbioru nagrody.
5. Informacje o przebiegu Gry zapisywane są w systemie informatycznym za pomocą plików cookies. W przypadku wyczyszczenia tych plików lub zmienieniu przeglądarki na urządzeniu, w którym rozwiązywane są zadania, Grę będzie trzeba zacząć od początku
6. Organizator Gry zweryfikuje wiarygodność dostarczonego kodu oraz poprawność rozwiązania poszczególnych zadań za pomocą systemu informatycznego. W przypadku pozytywnego wyniku, uczestnik lub grupa otrzyma 1 nagrodę.
7. Udział w Grze jest bezpłatny.
8. Charakter Gry powoduje, że uczestnicy poruszają się pomiędzy wyznaczonymi punktami na własną odpowiedzialność.
9. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun zespołu
10. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom w dowolnym jej momencie, Organizator ma prawo do wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
12. Nie jest możliwa wypłata równowartości nagrody rzeczowej w gotówce. Ewentualne prośby w tej kwestii nie będą rozpatrywane.

§ 4. Postanowienia końcowe.
1. Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w trakcie trwania Konkursu. Każdorazowo zmiany zostaną podane do publicznej wiadomości.
2. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora.
3. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
4. Szczegółowych informacji dotyczących Gry udziela Wydział Promocji i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie, tel. 627832641.
Gra "Wieruszowski Koziołek na bursztynowym szlaku" została zrealizowana przez grupę nieformalną Gracze za pośrednictwem Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego "ARSONIUM" ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Jeżeli chcesz zagrać wybierz trasę

Copyright © 2023 | Design: Wydział Promocji i Rozwoju UM w Wieruszowie | Wykonanie: Marcin Joniak